Stari ste 16 let in se sprašujete kako priti do vozniškega dovoljenja. Prišli ste na pravo mesto. Tukaj boste izvedeli vse kar vas zanima.

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
Prvi pogoj za pričetek usposabljanje je zdravniško spričevalo, ki ga pridobite po uspešno opravljenem pregledu v ambulantah Medicine dela prometa in športa kjerkoli v Sloveniji. Spričevalo velja tri leta.

Nekaj naslovov iz našega okoliša:

  • Medicina dela ČRNOMELJ tel.: 07-306-17-00
  • Medicina dela METLIKA tel.:07-369-14-00

TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV
opravite v naši avto šoli. Tečaj prirejamo vsaj enkrat mesečno.

Tečaj CPP izvajamo v klimatizirani in sodobno opremljeni učilnici za poučevanje voznikov na sedežu avto šole KOLODVORSKA 56/a

Za lažje razumevanje, ter prijetnejše učne ure uporabljamo multimedijske programe, ki prikazujejo prometne situacije, pa tudi prikaz delovanja motorja, ter ostalih avtomobilskih sklopov. S tem skušamo kandidata že na teoretičnemu usposabljanju dobro pripraviti na kasnejši praktični del izpita.

Pomembno: Pri nas lahko opravljate tečaj cestno prometnih predpisov za A, B, C, E in AM kategorije!

Izposojamo tudi učno literaturo.

Po uspešno končanem tečaju se lahko pričnete praktično usposabljati - pričnete lahko z vožnjo. Dajemo vam možnost izbire učitelja vožnje in termina usposabljanja.

IZPIT IZ PRVE POMOČI
Opravite na sedežu Rdečega križa v Črnomlju ali Metliki.
Izpit ima trajno veljavo.

Prijavo opravimo pri nas na predavanjih CPP in namesto vas uredimo vse formalnosti glede tečaja prve pomoči na sedežu Rdečega križa.

REPUBLIŠKI TESTI
Po zaključenem tečaju CPP se lahko na upravni enoti prijavite za republiške teste, kateri se opravljajo v naši učilnici vsako sredo ob 14.00 uri.
Priglasnico za opravljanje teorije dobite na  Upravni enoti, na oddelku za promet. Za prijavo potrebujete:

  • osebni dokument,
  • zdravniško spričevalo,
  • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči,
  • evidenčni kartonček vožnje.

Opravljeni testi veljajo 3 leta. V tem času morate opraviti praktični preizkus znanja pred pristojno izpitno komisijo in dvigniti vozniško dovoljenje.

PRAKTIČNI IZPIT OZIROMA GLAVNA VOŽNJA
Po uspešno opravljenih republiških testih se lahko pričnete praktično usposabljati. Naši učitelji vožnje vas bodo vodili skozi vse vaje in poskrbeli, da bo učenje potekalo v sproščenem in pozitivnem vzdušju.

Pomembno: Med usposabljanjem morate vedno imeti pri sebi evidenčni kartonček, zdravniško spričevalo in osebni dokument!

Glavno vožnjo boste opravljali z enim izmed članov izpitne komisije Novo mesto s pričetkom pred našo avto šolo.

Če ste iz bližnje okolice se lahko dogovorimo, da pričnemo in končamo vožnjo v bližini vašega doma.

 


Najcenejša ura vožnje 20 eur na uro

| kako do izpita | kategorije vozniških izpitov | vozni park | podjetje |

    © AŠ AMD avtošola D.O.O. 2008 - 2013 Vse pravice pridržane produkcija: ViDIT